Parası Gönderilen İşlemler

Pazaryeri modelinde çalışıyorsanız, kendiniz ve satıcı üyeleriniz için yapmış olduğunuz para gönderimlerini bu endpoint üzerinden sorgulayabilirsiniz.

URL

HTTP Metod URL
POST /settlement-reporting/v1/settlement-file/payout-completed-transactions

İstek Parametreleri

Para gönderimlerini sorgulamak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
settlementFileId long Hayır Para gönderiminde oluşan dosya id değeri
settlementType SettlementType Hayır 3 farklı para gönderimi mevcuttur. Gönderilmezse varsayılan olarak SETTLEMENT değerini alır. Bknz: Para Gönderimi Tipleri
startDate date Evet Sorgulamak istediğiniz tarih için başlangıç değeri
endDate date Evet Sorgulamak istediğiniz tarih için bitiş değeri

Dönüş Parametreleri

Para gönderimlerini sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data/items parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
payoutId number Para gönderimi işlemin id değeri. Bu değeri kullanarak para gönderimi detayı servisini çağırabilirsiniz.
transactionId number Para gönderimine konu olan işlemin id değeri
transactionType PayoutTransactionType Para gönderimine konu olan işlemin tipi. bknz: Para Gönderimi_İşlem Tipi
payoutAmount decimal Gönderilen tutar
currency string Para birimi
merchantId string Para gönderimi yapılan kişinin id değeri
merchantType string Para gönderimi yapılan kişinin tipi. bknz: Üye İşyeri Tipi
settlementEarningsDestination SettlementEarningsDestination Para gönderiminin nereye yapıldığını ifade eder. Bknz: Para Gönderim Yerleri
settlementSource SettlementSource Para gönderiminin neye istinaden yapıldığını ifade eder. bknz Para Gönderimi Kaynağı

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Para Gönderimi Sorgulama