Şüpheli İşlem Arama

Şüpheli işlem arama için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

HTTP Metod URL
GET /fraud/v1/fraud-checks

İstek Parametreleri

Şüpheli işlem arama aşağıdaki parametreler kullanılarak yapılabilir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
paymentId number Hayır Ödemenin id bilgisi
ruleId number Hayır Kural id bilgisi
paymentStatus PaymentStatus Hayır Ödeme Durumu
action FraudAction Hayır Şüpheli İşlem Aksiyonları
checkStatus FraudCheckStatus Hayır Şüpheli İşlem Durumu
minCreatedDate date Hayır Minimum tarih bilgisi
maxCreatedDate date Hayır Maksimum tarih bilgisi
page number Hayır Sayfalama için sayfa sayısı
size number Hayır Sayfalama için sonuç sayısı

Dönüş Parametreleri

Tüm listeleri sorgulama işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Şüpheli işlem kaydı id
status Status Durum (bkz: Durum)
action FraudAction Şüpheli İşlem Aksiyonları
checkStatus FraudCheckStatus [Şüpheli İşlem Durumu](/supheli-islem-yonetimi/supheli-islemler##-supheli-islem-durumlari
paymentId number Ödemenin id bilgisi
paymentStatus PaymentStatus Ödeme Durumu
paymentData FraudPaymentData Şüpheli İşlem Ödeme Detayı
ruleId number Kural id bilgisi
ruleName string Kural adı bilgisi
ruleConditions string Kural Detayı

Şüpheli İşlem Ödeme Detayı

Şüpheli işlem kontrolü yapılırken kullanılan ödemeye ait bilgileri içerir

Parametre Adı Tipi Açıklama
paymentDate date Ödeme Zamanı
conversationId string Ödeme işleminde gönderilen conversation id bilgisi
paidPrice decimal Ödeme işleminde gönderilen tahisil edilen tutar bilgisi
currency Currency bkz: Para Birimleri
cardFingerprintId string Kartın parmak izi bilgisi
cardFingerprintExpirationDate date Kartın parmak izi bilgisinin son kullanım tarihi
buyerId date Ödeme işleminde gönderilen üye id bilgisi
clientIp date Ödeme işleminde gönderilen alıcı ip bilgisi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Şüpheli İşlem Arama