Tüm Listeleri Sorgulama

Tüm listeleri sorgulama için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

HTTP Metod URL
GET /fraud/v1/value-lists

Dönüş Parametreleri

Tüm listeleri sorgulama işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
name string Liste adı
values FraudValue Değerler (bkz: Değer)

Değer

Listeye eklenen her bir değer için değerin kendisi ve geçerlilik süresini içerir.

Parametre Adı Tipi Açıklama
value string Değer
expireInSeconds number Geçerlilik Süresi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Tüm Listeleri Sorgulama