BIN Sorgulama

Kart numarasının ilk 6 hanesine bin numarası denir. Bin servisini kullanarak karta ait bir çok bilgiyi edinmemiz sağlanır.

URL

BIN sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Method URL
GET installment/v1/bins

İstek Parametreleri

Bin sorgulama işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
binNumber string Evet Bin sorgulama yapılacak olan kartın ilk 6 hanesi
19.04.2022 14:00 tarihinde yapılacak olan 8 haneli bin geçişi sonrası 8 hane olarak gönderilmelidir

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
binNumber string Bin sorgulama yapılan kartın ilk 6 hanesi
19.04.2022 14:00 tarihinde yapılacak olan 8 haneli bin geçişi sonrası, 8 hane olarak dönecektir
cardType CardType Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD bknz. Kart Tipleri
cardAssociation CardAssociation Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY bknz. Kart Kuruluşları
cardBrand string Kart ailesi
bankName string Kartın bağlı olduğu banka ismi
bankCode number Banka kodu
commercial boolean Ticari olup olmadığı bilgisi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.