BIN Sorgulama

Kart numarasının ilk 6 hanesine bin numarası denir. Bin servisini kullanarak karta ait bir çok bilgiyi edinmemiz sağlanır.

İstek Parametreleri

Bin sorgulama işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
binNumber string Evet Bin sorgulama yapılacak olan kartın ilk 6 hanesi

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
binNumber string Taksit sorgulama yapılan kartın ilk 6 hanesi
cardType CardType Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD bknz. Kart Tipleri
cardAssociation CardAssociation Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY bknz. Kart Kuruluşları
cardBrand string Kart ailesi
bankName string Kartın bağlı olduğu banka ismi
bankCode number Banka kodu
commercial boolean Ticari olup olmadığı bilgisi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.