Taksit Sorgulama

Taksit sorgulama servisinin sonucunda kart ailelerine ait taksitli ve tek çekim ödenecek tutarlar dönülür ve bu tutar ödeme servisi paidPrice ve installment parametreleri ile beraber kullanılmalıdır. Servis eğer bin numarası girilerek kullanılmak isteniyorsa ödeme sayfasında kartın ilk 6 hanesi girildikten sonra çağırılması gerekmektedir. Dönen cevabın ise kullanıcıya taksit seçimi için gösterilmesinde kullanılır. Servisten dönen taksit seçenekleri, üye işyeri panelindeki pos yönetimi alanındaki bilgiler ile ilişkilidir.

URL

Taksit sorgulama için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET installment/v1/installments

İstek Parametreleri

Taksit sorgulama işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
binNumber number Hayır Taksit sorgulama yapılacak olan kartın ilk 6 hanesi. Eğer gönderilmezse tüm taksitler dönülür. Gönderilirse eğer sadece bin numarasına ait kart ailesinin taksit sayıları dönülür
19.04.2022 14:00 tarihinde yapılacak olan 8 haneli bin geçişi sonrası 8 hane olarak gönderilmelidir
price decimal Evet Fiyat
currency Currency Hayır Taksit sorgulama işleminin hangi kur için yapılacağı. bkz: Para Birimleri
distinctCardBrandsWithLowestCommissions boolean Hayır Taksit sorgulama sonucunda aynı kart ailesine ait birden fazla sonuç oluşması durumunda en düşük komisyona göre tekilleştirilmesi için kullanılır.
paymentPhase PaymentPhase Hayır Eğer ödeme işlemi ön provizyon ile gerçekleştirilecekse bu değer PRE_AUTH olarak iletilmelidir. bkz: Ödeme Fazları

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
binNumber string Taksit sorgulama yapılan kartın ilk 6 hanesi.
19.04.2022 14:00 tarihinde yapılacak olan 8 haneli bin geçişi sonrası, 8 hane olarak dönecektir
price decimal Fiyat
cardType CardType Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD bknz. Kart Tipleri
cardAssociation CardAssociation Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY bknz. Kart Kuruluşları
cardBrand string Kart ailesi
bankName string Kartın bağlı olduğu banka ismi
bankCode number Banka kodu
force3ds boolean 3ds ödeme zorunluluğu olup olmadığı bilgisi. Kullanılan kart debit ise ve üye işyeri panelinden ilgili pos için 3dsecure zorunluluğu girilmiş ise true döner. Eğer true dönmüş ise ödeme 3dsecure yapılmalıdır.
cvcRequired boolean Ödeme yapılırken cvc gönderilmesi zorunlu mu? Üye işyeri posu eğer cvcsiz işleme açık değilse true döner.
commercial boolean Ticari kart olup olmadığı bilgisi. Gıda gibi, bireysel kartlara taksit kullanımı yasak olan bir ürün sepete eklenmiş ise, commercial parametresini kontrol etmelisiniz. false döndüğünde taksit yapmamalısınız. Eğer kullanılan kart ticari bir kart ise bu parametre true dönecektir. Ticari kartlara taksit yapmak serbest olduğu için kullanıcıya taksit sunulabilir.
installmentPrices InstallmentPrice[] Her taksit seçeneği için fiyat bilgisini barındıran Taksit Fiyat Bilgileri obje listesi

Taksit Fiyat Bilgileri

Taksit ve fiyat bilgilerini içeren objenin alanları aşağıdaki gibidir.

Parametre Adı Tipi Açıklama
installmentNumber number Taksit sayısı
installmentPrice number Taksit sayısına karşılık gelen taksit ücreti
bankCommissionRate number Banka komisyon oranı
merchantCommissionRate number Üye işyeri vade farkı oranı. Taksit listesindeki tek çekim kısmı için bu alan dönülmez.
totalPrice decimal Toplam fiyat. Karttan çekilecek tutar olarak kullanılması gerekmektedir. Bu tutar ödeme servisi paidPrice ve installment parametreleri ile beraber kullanılmalıdır.
posAlias string Ödemenin hangi pos'dan geçeceğini temsil eder.
installmentLabel string Taksit etiketi
loyaltySupported boolean İlgili POS'un, ilgili taksit seçeneği için ödül ve puan kullanımını destekleyip desteklemediğini belirtir

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.