Ana içeriğe geç

Cüzdana 3D Secure ile Para Yatırma

3D Secure ile yapılan ödemeler üç adımda gerçekleşir: başlatma, doğrulama ve tamamlanma. Başlatma isteğinde Craftgate API'sine 3D Secure başarı durumunun iletilebileceği bir callback URL verilirken; bu URL ile tetiklenen üye işyeri iş süreçleri de ödeme ID'sini belirterek ödemeyi tamamlama isteği gönderir ve sürecin uçtan uca tamamlanmasını sağlar.

3D Secure Ödeme Başlatma

URL

3D Secure ödeme başlatmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/deposits/3ds-init

Ödeme Başlatma İsteği Parametreleri

3D Secure ile yapılacak ödemelerde diğer ödemelerden farklı olarak callbackUrl parametresinin gönderilmesi zorunludur. Bu bağlamda 3D Secure ile bir ödeme başlatmak gereken parametreler aşağıdaki gibidir.

price
decimal
zorunlu

Yatırılacak tutar

buyerMemberId
number
zorunlu

Ödemenin ilişkilendirildiği alıcı ID'si. Üye işyerinin kendi sistemlerindeki ID değerini değil, Craftgate sistemlerindeki ID değerini ifade eder

currency
Currency
zorunlu

bkz: Para Birimleri Ödemenin tahsil edileceği para birimi

Değerler:
TRY
USD
EUR
GBP
CNY
ARS
BRL
AED
IQD
AZN
KZT
conversationId
string

İstekle beraber gönderilip, cevapla birlikte alınabilecek, "bumerang" değer. Farklı istekleri birbirleriyle ilişkilendirmek için kullanılabilir. Genellikle üye işyerinin ödemeye ilişkin sipariş numarası kullanılır

callbackUrl
string
zorunlu

3D Secure ile yapılan ödemelerde bankadan dönen sonucu üye işyerine iletmek için kullanılacak adres (bkz. 3D Secure ile Ödeme Alma)

posAlias
string

Ödemeyi geçirmek istediğiniz posun alias değeri

card
Card

Tahsilatın gerçekleştirileceği kart bilgileri. Eğer saklı kart ile ödeme alınmak isteniyorsa cardUserKey ve cardToken alanları doldurulmalıdır

Ödeme Başlatma Dönüş Parametreleri

3D Secure ile ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

htmlContent
string

Kullanıcıya gösterilecek 3D Secure formunun HTML kod içeriği. Bu değer Base64-encoded olarak gönderilmekte olup, gösterimden önce üye işyeri tarafindan Base64 decode edilmelidir

paymentId
number

Ödemenin id bilgisi.

3D Secure Doğrulama

Üye işyeri tarafından gönderilen ödeme başlatma isteği ile başlayan 3D Secure ödeme süreci, kullanıcı doğrulaması ile devam eder. Bunun için başlatma isteğine dönülen cevaptaki HTML içeriğinin decode edilerek kullanıcıya gösterilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı kendisine iletilen doğrulama kodu girdikten sonra doğrulama sonucu ilgili banka tarafından Craftgate API'sine iletilir. Craftgate API, aldığı sonucu ödemeyle ilgili birtakım bilgilerle birlikte harmanlayarak, ödeme başlatma isteğinde üye işyeri tarafından gönderilmiş olan callbackUrl adresine bir istek yaparak iletir.

Callback URL'e İletilen Parametreler

Aşağıdaki parametreler form variable olarak HTTP POST metodu kullanılarak iletilir. Doğrulama sonrası Craftgate tarafından callbackUrl'e yapılacak istekte yer alan parametreler aşağıdaki gibidir:

status
string

3D Secure doğrulamasının durumunu ifade eden değer. Doğrulama başarılıysa SUCCESS, değilse FAILURE değerini alacaktır

conversationId
string

Ödeme başlatma isteğinde gönderilen conversationId parametresinin değeri

paymentId
number

Doğrulama başarılı olduğu durumda gönderilir. Ödemeye ilişkin Craftgate API tarafından türetilen ID değeridir

3D Secure Ödeme Tamamlama

Doğrulaması başarıyla gerçekleşen ödemelerde, sonucun Craftgate tarafından callbackUrl'e yapılacak istekle üye işyerine iletilmesinin ardından, üye işyerinin Craftgate API'ye bir tamamlama isteği gönderek süreci tamamlaması gerekmektedir. Bu istek yapılmadığı sürece tahsilat gerçekleşmeyecektir. Tamamlanma isteği yapılmadığı ya da doğrulama sonrası Craftgate tarafından callbackUrl'e erişilemediği için askıda kalacak ve üye işyeri panelinde sarı renkle gösterilecektir.

URL

3D Secure ödeme tamamlamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/deposits/3ds-complete

Ödeme Tamamlama İsteği Parametreleri

Doğrulama adımından başarıyla geçen ödemeler için yapılacak tamamlama isteğinin parametreleri aşağıdaki gibidir:

paymentId
number

Ödemeye ilişkin olarak Craftgate API tarafından türetilen ve callbackUrl'e iletilen ödeme ID'si

Ödeme Tamamlama Dönüş Parametreleri

Cüzdana para yatırma işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

id
number

Ödemenin ID'si

createdDate
date

Ödemenin gerçekleştirildiği tarih

price
decimal

Cüzdana yatırılan tutar

currency
string

Ödemeye ilişkin para birimi

buyerMemberId
number

Alıcı üyeyle ilişkilendirilmiş ödemelerde yer alan, ilgili üyenin ID'sini belirten değer

conversationId
string

Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen conversationId değeri

paymentType
PaymentType
Değerler:
CARD_PAYMENT
DEPOSIT_PAYMENT
WALLET_PAYMENT
CARD_AND_WALLET_PAYMENT
BANK_TRANSFER
APM
paymentStatus
PaymentStatus
Değerler:
FAILURE
SUCCESS
INIT_THREEDS
CALLBACK_THREEDS
WAITING
authCode
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen authCode değeri

hostReference
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen hostReference değeri

transId
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen transId değeri

orderId
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen orderId değeri

cardUserKey
string

İsteği yapılırken kart bilgileri alanındaki storeCardAfterSuccessPayment alanı true gönderilen ödemelerde yer alır. Başarılı ödeme sonrası kaydedilen kartın saklı kart anahtarını ifade eder. Üye işyeri tarafından müşteriyle ilişkilendirilerek saklanmalıdır

cardToken
string

İsteği yapılırken kart bilgileri alanındaki storeCardAfterSuccessPayment alanı true gönderilen ödemelerde yer alır. Başarılı ödeme sonrası kaydedilen kartın saklı kart kodunu ifade eder. Üye işyeri tarafından müşteriyle ilişkilendirilerek saklanmalıdır

walletTransaction
WalletTransaction

Cüzdana para yatırma sırasında oluşan cüzdan işlem kaydı

fraudId
number

Şüpheli işlem olarak belirlenmesi durumunda şüpheli işlem kaydına ait id bilgisi (bkz: Şüpheli İşlem Yönetimi)

fraudAction
FraudAction

Şüpheli işlem olarak belirlenmesi durumunda şüpheli işlem kaydına ait aksiyon bilgisi (bkz: Şüpheli İşlem Aksiyonları)

Değerler:
BLOCK
REVIEW

Cüzdana Yatırılan Parayı İade Etme

Cüzdana yatırılan parayı karta iade etmek için Cüzdandan İade sayfasını ziyaret edin.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

3D Secure Ödeme Başlatma

Loading..

3D Secure Ödeme Tamamlama

Loading..