Ana içeriğe geç

Cüzdana Para Yatırma

Üye cüzdanına 4 şekilde para yatırılabilir. Cüzdana kart ile non-3DS/3DS para yükleyebilir, alternatif ödeme yöntemlerini kullanarak para yükleyebilir ya da üyenin banka hesabınıza yaptığı EFT/Havale işlemine istinaden para yatırabilirsiniz.

1. Cüzdana Kart İle Para Yatırma

Üye cüzdanına banka kredi ve debit kartları ile para yüklemek için bu servisi kullanabilirsiniz.

URL

Üye cüzdanına para yatırmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/deposits

İstek Parametreleri

Üye cüzdanına para yatırmak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

price
decimal
zorunlu

Yatırılacak tutar

currency
Currency
zorunlu

Gönderilmek istenen cüzdanının para birimi

buyerMemberId
number
zorunlu

Ödemenin ilişkilendirildiği alıcı ID'si. Üye işyerinin kendi sistemlerindeki ID değerini değil, Craftgate sistemlerindeki ID değerini ifade eder

conversationId
string

İstekle beraber gönderilip, cevapla birlikte alınabilecek, "bumerang" değer. Farklı istekleri birbirleriyle ilişkilendirmek için kullanılabilir. Genellikle üye işyerinin ödemeye ilişkin sipariş numarası kullanılır

posAlias
string

Ödemeyi geçirmek istediğiniz posun alias değeri

card
Card
zorunlu

Tahsilatın gerçekleştirileceği kart bilgileri. Eğer saklı kart ile ödeme alınmak isteniyorsa cardUserKey ve cardToken alanları doldurulmalıdır

clientIp
string

Ödeme yapan alıcının IP adresi.

Dönüş Parametreleri

Cüzdana para yatırma işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

id
number

Ödemenin ID'si

createdDate
date

Ödemenin gerçekleştirildiği tarih

price
decimal

Cüzdana yatırılan tutar

currency
string

Ödemeye ilişkin para birimi

buyerMemberId
number

Alıcı üyeyle ilişkilendirilmiş ödemelerde yer alan, ilgili üyenin ID'sini belirten değer

conversationId
string

Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen conversationId değeri

paymentType
PaymentType
Değerler:
CARD_PAYMENT
DEPOSIT_PAYMENT
WALLET_PAYMENT
CARD_AND_WALLET_PAYMENT
BANK_TRANSFER
APM
paymentStatus
PaymentStatus
Değerler:
FAILURE
SUCCESS
INIT_THREEDS
CALLBACK_THREEDS
WAITING
authCode
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen authCode değeri

hostReference
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen hostReference değeri

transId
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen transId değeri

orderId
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen orderId değeri

cardUserKey
string

İsteği yapılırken kart bilgileri alanındaki storeCardAfterSuccessPayment alanı true gönderilen ödemelerde yer alır. Başarılı ödeme sonrası kaydedilen kartın saklı kart anahtarını ifade eder. Üye işyeri tarafından müşteriyle ilişkilendirilerek saklanmalıdır

cardToken
string

İsteği yapılırken kart bilgileri alanındaki storeCardAfterSuccessPayment alanı true gönderilen ödemelerde yer alır. Başarılı ödeme sonrası kaydedilen kartın saklı kart kodunu ifade eder. Üye işyeri tarafından müşteriyle ilişkilendirilerek saklanmalıdır

walletTransaction
WalletTransaction

Cüzdana para yatırma sırasında oluşan cüzdan işlem kaydı

fraudId
number

Şüpheli işlem olarak belirlenmesi durumunda şüpheli işlem kaydına ait id bilgisi (bkz: Şüpheli İşlem Yönetimi)

fraudAction
FraudAction

Şüpheli işlem olarak belirlenmesi durumunda şüpheli işlem kaydına ait aksiyon bilgisi (bkz: Şüpheli İşlem Aksiyonları)

Değerler:
BLOCK
REVIEW

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..

2. Cüzdana APM İle Para Yatırma

Alternatif ödeme yöntemlerini kullanarak üye cüzdanına para yatırabilirsiniz. Kullanılan APM tipine göre gerekli parametreler ve ödeme akışı APM ile ödeme alma kısmında anlatılmıştı

URL

Üye cüzdanına APM ile para yatırmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/deposits/apm-init

İstek Parametreleri

Üye cüzdanına APM ile para yatırma için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

apmType
string
zorunlu

bkz: Alternatif Ödeme Yöntemleri Ödeme alınmak istenen alternatif ödeme yöntemi

merchantApmId
number

Ödeme alınmak istenen APM Id değeri. Merchant panelinde APM tanımlaması yapıldığında verilen ID değeridir. Birden fazla aynı tipte APM olduğu durumda gönderilmelidir.

price
decimal
zorunlu

Yatırılacak tutar

currency
Currency
zorunlu

bkz: Para Birimleri Ödemenin tahsil edileceği para birimi

Değerler:
TRY
USD
EUR
GBP
CNY
ARS
BRL
AED
IQD
AZN
KZT
buyerMemberId
number
zorunlu

Ödemenin ilişkilendirildiği alıcı ID'si. Üye işyerinin kendi sistemlerindeki ID değerini değil, Craftgate sistemlerindeki ID değerini ifade eder

conversationId
string

İstekle beraber gönderilip, cevapla birlikte alınabilecek, "bumerang" değer. Farklı istekleri birbirleriyle ilişkilendirmek için kullanılabilir. Genellikle üye işyerinin ödemeye ilişkin sipariş numarası kullanılır. Sipariş numarası ile kullanmanız sonradan işlemleri incelemenize yardımcı olacaktır.

externalId
string

Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen externalId değeri

paymentChannel
string

Genellikle üye işyeri tarafındaki, ödemenin alındığı kanal veya ödemeye özel bir bilgi tutmak için kullanılır. Daha sonradan sorgulama servislerini kullanarak bu değer ile sorgulama yapabilirsiniz.

apmOrderId
string

Ödeme alınırken APM'e iletilecek orderId parametresi. Opsiyonel olduğu için gönderilmemesi ve orderId değerinin Craftgate tarafından üretilmesi önerilir.

apmUserIdentity
string

Ödeme yapacak olan kullanıcının APM sistemindeki eşsiz değeri.

callbackUrl
string
zorunlu

APM'den dönen sonucu üye işyerine iletmek için kullanılacak callback adresi

additionalParams
map

Gerekli olan ekstra parametreler burada gönderilebilir. Ilgili APM tipine göre gönderilecek parametreler değilebilir. Detay için bkz. Alternatif Ödeme Yöntemleri

clientIp
string

Ödeme yapan alıcının IP adresi.

Dönüş Parametreleri

Üye oluşturma işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

paymentId
number

Bekleme durumunda oluşturulan ödemenin id bilgisi

paymentStatus
PaymentStatus

Ödeme durumunu ifade eder. WAITING olduğu durumlarda yönlendirme bekleniyordur, SUCCESS ise ödeme tamamlanmış demektir.

Değerler:
FAILURE
SUCCESS
INIT_THREEDS
CALLBACK_THREEDS
WAITING
additionalAction
AdditionalAction

Bazı APM entegrasyonlarında ekstra yapılması gereken işlemler olabildiği gibi bazılarında ise bu işleme gerek yoktur. NONE dönüldüğü durumlarda APM ödemesi için ekstra bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Bkz. APM Ek Aksiyonlar

redirectUrl
string

APM tarafından dönülen, ödeme işleminin devam edeceği URL bilgisi

paymentError
PaymentError

APM tarafından bir hata oluşursa hataya ait detayları içerir

walletTransaction
WalletTransaction

(bkz. Cüzdan İşlemi) Cüzdana para yatırma sırasında oluşan cüzdan işlem kaydı

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..

3. Cüzdana EFT/Havale İle Para Yatırma

Banka hesaplarınıza üyeden gelen eft/havale işlemine istinaden üye cüzdanına para yatırabilirsiniz.

URL

Üye cüzdanına eft/havale işlemine göre para yatırmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/deposits/fund-transfer

İstek Parametreleri

Üye cüzdanına eft/havale işlemine göre para yatırmak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

price
decimal
zorunlu

Yatırılacak tutar

currency
Currency
zorunlu

Gönderilmek istenen cüzdanının para birimi

buyerMemberId
number
zorunlu

Ödemenin ilişkilendirildiği alıcı ID'si. Üye işyerinin kendi sistemlerindeki ID değerini değil, Craftgate sistemlerindeki ID değerini ifade eder

conversationId
string

İstekle beraber gönderilip, cevapla birlikte alınabilecek, "bumerang" değer. Farklı istekleri birbirleriyle ilişkilendirmek için kullanılabilir. Genellikle üye işyerinin ödemeye ilişkin sipariş numarası kullanılır

clientIp
string

Ödeme yapan alıcının IP adresi.

Dönüş Parametreleri

Üye oluşturma işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

currency
string

Ödemeye ilişkin para birimi

buyerMemberId
number

Alıcı üyeyle ilişkilendirilmiş ödemelerde yer alan, ilgili üyenin ID'sini belirten değer

conversationId
string

Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen conversationId değeri

walletTransaction
WalletTransaction

Cüzdana para yatırma sırasında oluşan cüzdan işlem kaydı

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..