Ana içeriğe geç

Karta İade İşlemlerini Sorgulama

URL

Üye cüzdan işlemi için yapılan iadelerini sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

GET/payment/v1/wallet-transactions/:walletTransactionId/refunds
## Dönüş Parametreleri Üye cüzdan işlemi için yapılan iadeleri sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki [Dönüş Formatları](/api#donus-formatlari) bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda `data` parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:
id
number

Cüzdan hareketi iadesi ID değeri

createdDate
date

Cüzdan hareketi iade edildiği tarih

refundStatus
Status

Cüzdan hareketi iade durumunu gösteren değerdir. bknz: İade Durumu

Değerler:
ACTIVE
PASSIVE
refundPrice
decimal

Cüzdan hareketi iade tutarı

authCode
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen authCode değeri

hostReference
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen hostReference değeri

transId
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen transId değeri

transactionId
number

Cüzdana iadesi alınmış ve tekrar iadesi yapılan ödeme veya para yükleme iade işlemine ait, ödeme kırılımı veya cüzdan hareketi ID değeri

transactionType
string

Cüzdana iadesi alınmış ve tekrar iadesi yapılan ödeme veya para yükleme iade işlemine ait işlem tipi PAYMENT: Ödeme iadesi, PAYMENT_TX: Ödeme kırılımı iadesi, WALLET_TX: Cüzdan hareketi iadesi.

paymentError
PaymentError

Cüzdan hareketi karta iadesi sırasında bankada oluşan hata bilgisi. bkz: Ödeme Hata Bilgisi

walletTransactionId
number

İadesi yapılan cüzdan hareketi ID değeri

## Örnek Kodlar Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.
Loading..