Ana içeriğe geç

Hata Grupları

Craftgate API, bir işlem ya da sorgu yürütülürken sistemsel ya da kurgusal bir hata oluşması durumunda belli formatta bir cevap döner. Döndürülen hata "yetersiz bakiye" veya "geçersiz işlem" gibi bir iş doğrulama hatasıysa, http kodu 422 döndürülür.

API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Hatalı İşlemler bölümünde de belirtildiği üzere bu gibi durumlarda dönecek cevap içerisinde yalnızca errors isimli bir alan yer alır. Oluşan hataya ilişkin detayları içeren bu objenin parametreleri aşağıdaki gibidir:

errorCode
string

Hataya ilişkin ayrıştırıcı kod numarası

errorDescription
string

Hatanın niteliğini ifade eden açıklayıcı mesaj

errorGroup
string

(Bkz: Ödeme Hata Grupları) Ödemeye ilişkin bir hata gerçekleştiği durumda gönderilen hata grubu

Bir hata durumunda üye işyerleri kendi taraflarındaki iş kurallarını yürütmek ve/veya kullanıcıya göre yerelleştirilmiş hata mesajları gösterebilmek için errorCode ve errorGroup alanlarından faydalanabilir.

uyarı

Önemli Not: Ödeme ile ilgili hatalar için mutlak suretle errorGroup alanını kullanınız.

Örnek 1 Kredi kartı limiti yetersiz hatası alınan bir ödeme denemesi için dönülen hata:

{
"errors": {
"errorCode": "10051",
"errorDescription": "Kart limiti yetersiz, yetersiz bakiye",
"errorGroup": "NOT_SUFFICIENT_FUNDS"
}
}

Örnek 2 Girilen kart bilgilerindeki son kullanım tarihi alanının hatalı olduğu durumda dönülen hata:

{
"errors": {
"errorCode": "4152",
"errorDescription": "Kart son kullanma yılı \"2010\" geçersiz"
}
}

Hata Grupları

Craftgate tarafından dönen hatalardan, hata kodu 10000den büyük olanlar ödeme hataları, 10000den küçük olanlar validasyon hatalarıdır.

Validasyon Hataları (Entegrasyon Kaynaklı)

Craftgate API, ödeme alma, iptal/iade uygulama gibi işlemlerde, banka ya da ödeme kuruluşu ile iletişim kurmadan önce, üye işyeri tarafından iletilmiş olan istek parametrelerini çeşitli kontrollerden geçirir. Bu kontroller esnasında, hatalı biçimlendirilmiş ya da iş kurallarına uygun olmayan bir parametre tespit edildiğinde (hatalı kart numarası, geçmiş tarihli son kullanım tarihi, eksik ödeme bilgisi, vb.) istek validasyon hatası olarak işaretlenir ve bir hata mesajı döner. Bu tür hatalar, hata kodları 10000den küçük hatalardır. Bu hataların error group değeri dönülmez.

Ödeme başarım oranlarınızı olabildiğince yüksek tutabilmeniz için canlıya geçiş yapmadan önce bu gibi hataları önceden tespit edip, sistemlerinizi bu hatalarla karşılaşmayacak şekilde kurgulamanız önerilir. Entegrasyon başarılı bir biçimde tamamlanmışsa canlı ortamda hiç görülmemesi beklenir. Ancak olası entegrasyon sorunlarının kullanıcının önüne düşmemesi için, Craftgate ile entegre olan üye işyerleri, 10000den küçük hata kodlarına sahip hataları yakalamalı ve kullanıcıya yansıtmamalıdır.

Ödeme Hataları (Ödeme Kaynaklı)

Ödemeye ilişkin hatalar, errorGroup değerleri ve açıklamaları ile aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu hata grupları bankalardan ve ödeme ve e-para kuruluşlarından Craftgate'e dönen hata mesajlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Burada listelenen her bir hata grubu 10xxx formatında bir koda (errorCode) sahiptir.

Hata Grubu (errorGroup)AçıklamaDetay
AMEX_CAN_USE_ONLY_MRAmerican Express kart hatasıAmerican Express kart ile işlem yapılırken hata oluştu.
APM_ERRORAPM Ödemesi alınamadıAPM Ödemesi alınamadı.
APPROVED_COMPLETEDÖnceden onaylanan işlemÖdemede kullanılan sipariş numarası (orderId) daha önce başarılı başka bir ödeme sırasında kullanılmıştır. Başarılı geçen ödeme kontrol edilmeli, eğer ödeme gerçekleşmediğini düşünüyorsanız yeni bir sipariş numarası ile ödeme tekrar denenmelidir.
BIN_NOT_FOUNDBIN bulunamadıKart numarasının ilk 8 hanesi BIN numarasını belirlemektedir. Girilen kart numarasından geçerli bir BIN numarası bulunamamıştır. Müşteri kart numarasını kontrol edip tekrar ödeme denemesi yapmalıdır.
BLOCKED_CARDBloke statülü kartKart bankası tarafından kartın blokeli olduğu bilgisi iletilmiştir. Müşteri, bankası ile iletişime geçmelidir.
CARD_NOT_PERMITTEDKart, işleme izin vermediKart bankası tarafından bu kart ile ilgili işlem yapılamayacağı bilgisi iletilmiştir. Ödeme farklı bir kart ile denenebilir.
COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERRORİletişim veya sistem hatasıBanka beklenen sürede cevap veremedi, bankada anlık bir kesinti yaşanmış olabilir.
CVC2_MAX_ATTEMPTCVC2 yanlış girme deneme sayısı aşıldıKart numarasına ait güvenlik kodu üst üste hatalı girilmiştir ve hatalı giriş deneme sayısı aşıldığı için işlem reddedilmiştir.
CVC_REQUIREDCVC gönderilmesi zorunludurPOS üzerinden CVC güvenlik kodu olmadan ödeme geçirilemez. Güvenlik kodu CVC değerinin girildiğinden emin olarak ödeme tekrar denenmelidir.
DEBIT_CARDS_INSTALLMENT_NOT_ALLOWEDBanka kartları ile taksit yapılamazBanka hesap kartları (debit kartlar) ile taksitli işlem yapılamaz. Ödemenin başarılı geçmesi için tek çekim işlem denenmelidir.
DEBIT_CARDS_REQUIRES_3DSBanka kartları sadece 3D Secure işleminde kullanılabilirBanka hesap kartları (debit kartlar) ile 3D Secure ödeme yapılmalıdır. Müşteri kart numarası olarak hesap kartı girdiyse, 3D Secure ödemeye yönlendirilmelidir.
DECLINEDÖdeme alınamadıÖdeme alınamadı. Kart sahibi, bankası ile görüşmelidir.
DO_NOT_HONOURİşlem onaylanmadı. Lütfen başka kart ile deneyinizKart sahibinin bankası ödemeyi onaylamadı. Günlük işlem limiti/adedi aşılmış veya arka arkaya bir çok deneme yapıldığı için hata alınmış olabilir. Müşteri, bankası ile iletişime geçmelidir.
EXCEEDS_ALLOWABLE_PIN_TRIESİzin verilen PIN giriş sayısı aşılmışİzin verilen PIN giriş sayısı aşılmış.
EXCEEDS_WITHDRAWAL_AMOUNT_LIMITPara çekme limiti/adedi aşılmışGünlük işlem adedi veya limiti aşılmış olabilir.
EXPIRED_CARDSon kullanma tarihi hatalıKart numarasına ait son kullanma tarihi hatalıdır. Müşteri son kullanma tarihini düzelterek tekrar ödeme deneyebilir.
FRAUD_CHECK_BLOCKÖdeme güvenlik kuralları gereği engellendiÖdeme güvenlik kuralları gereği engellendi.
FRAUD_SUSPECTÖdeme güvenlik denetimini geçemediKart bankası ödeme işlemini güvenlik sebebiyle reddetmiştir. Dolandırıcılık şüphesi bulunmakta veya arka arkaya bir çok deneme yapıldığı için hata alınmış olabilir. Ödeme işlemi detayı kontrol edilmeli ve müşteri ile iletişime geçerek ödemenin tekrar denenmesi istenebilir.
INVALID_AMOUNTGeçersiz tutarGeçersiz tutar, işlem tutarını kontrol ediniz. İşlem limiti ve/veya adedi aşılmış olabilir. Detaylı bilgi için banka ile iletişime geçilmelidir.
INVALID_CARD_NUMBERGeçersiz kart numarasıKart numarası banka tarafından kabul edilmedi. Kart numarasının kontrol edilmesi ve ödemenin tekrar denenmesi gerekmektedir.
INVALID_CARD_TYPEGeçersiz kart tipiGeçersiz kart tipi, lütfen kart numarasını kontrol ediniz. Detaylı bilgi için banka ile iletişime geçilmelidir.
INVALID_CAVVHatalı CAVV bilgisiKart numarasına ait CAVV hatalıdır. Müşteri, bankası ile iletişime geçmelidir.
INVALID_CHARS_IN_EMAILE-posta geçerli formata değilÖdeme işlemi sırasında geçerli olmayan bir e-posta kullanılmıştır. E-posta bilgisi kontrol edilmelidir.
INVALID_CVC2_LENGTHCVC uzunluğu geçersizKart numarasına ait güvenlik kodu (CVC2) hatalıdır. Müşteri güvenlik kodunu düzelterek tekrar ödeme deneyebilir.
INVALID_CVC2Cvc2 bilgisi hatalıÖdeme yapılmak istenen kart ile birlikte girilen güvenlik kodu (CVC) uzunluğu geçersizdir. Müşteri güvenlik kodunu düzelterek yeniden ödeme deneyebilir.
INVALID_ECIHatalı ECI bilgisiKart numarasına ait ECI hatalıdır. Müşteri, bankası ile iletişime geçmelidir.
INVALID_EXPIRE_YEAR_MONTHSon kullanma tarihi geçersizÖdeme sırasında girilen son kullanma tarihi geçersizdir. Müşteri girmiş olduğu kart bilgilerini kontrol etmelidir.
INVALID_IPGeçersiz IPSanal POS'da IP tanımı zorunlu ise lütfen Craftgate IP adreslerini banka ile iletişime geçerek tanımlatınız.
INVALID_MERCHANT_OR_SPÜye işyeri kategori kodu hatalıKart bankası, üye işyeri kategorisinin hatalı olduğu bilgisini iletmiştir. Banka ile iletişime geçerek üye işyeri kategori düzeltmesi yapılması gerekmektedir.
INVALID_PINGeçersiz PINGeçersiz PIN. Müşteri, kart bankası ile iletişime geçmelidir.
INVALID_TRANSACTIONGeçersiz işlem. Lütfen başka kart ile deneyinizGeçersiz işlem. Lütfen ödeme işlemi detayını kontrol ediniz, müşteri detaylı bilgi için kartın bankası ile görüşmelidir.
ISSUER_OR_SWITCH_INOPERATIVEBanka veya terminal işlem yapamıyorBanka veya terminal işlem yapamıyor, anlık bir kesinti yaşanmış olabilir.
LOST_CARDKayıp kart, karta el koyunuzKart bankası tarafından kayıp kart bilgisi iletilmektedir. Bu kart ile işlem yapılamaz. Ödeme denemesi dolandırıcılık şüphesi olabilir.
MAY_HAVE_ALREADY_REFUNDEDİade edilmek istenen tutar satış tutarından küçük olmalı. Bu ödeme daha önce iade edilmiş olabilir.İade edilmek istenen tutar satış tutarından küçük olmalı. Bu ödeme daha önce iade edilmiş olabilir.
NOT_PERMITTED_TO_CARDHOLDERKart sahibi bu işlemi yapamaz. Lütfen başka kart ile deneyinizKart bankası tarafından bu kart ile ilgili işlem yapılamayacağı bilgisi iletilmiştir. Ödeme farklı bir kart ile denenebilir.
NOT_PERMITTED_TO_FOREIGN_CARDTerminal yurtdışı kartlara kapalıPOS'un yurt dışı kartlarla işlem yapmaya yetkisi yok. POS yetkileri kontrol edilmelidir.
NOT_PERMITTED_TO_INSTALLMENTTerminal taksitli işleme kapalıPOS'un taksitli işlem yapmaya yetkisi yok, POS yetkileri kontrol edilmelidir.
NOT_PERMITTED_TO_TERMINALTerminalin bu işlemi yapmaya yetkisi yokPOS'un bu işlemi yapmaya yetkisi yok. POS yetkileri kontrol edilmelidir.
NOT_SUFFICIENT_AWARDYetersiz ödül puanıÖdeme sırasında kullanılmak istenen ödül puanı, kart içinde bulunan puan değerinden yüksektir. Yeterli ödül puanı olmadığı için kullanılmak istenen puan miktarı değiştirilmeli ve tekrar ödeme denemesi yapılmalıdır.
NOT_SUFFICIENT_FUNDSKart limiti yetersiz, yetersiz bakiyeMüşteri kartında ödeme için yeterli bakiye bulunmamaktadır. Müşteri, bankası ile iletişime geçmelidir.
NO_RESPONSEÖdeme işlemi esnasında genel bir hata oluştuBanka beklenen sürede cevap veremedi, bankada anlık bir kesinti yaşanmış olabilir.
NO_SUCH_ISSUERBankası bulunamadıKart bankası bulunamadı. Kart numarasının kontrol edilmesi ve ödemenin tekrar denenmesi gerekmektedir.
ORDER_ID_ALREADY_USEDSipariş numarası (orderId) daha önce kullanılmış. Sipariş numaraları başarılı satış bazında tekil olmalıdır.Ödemede kullanılan sipariş numarası (orderId) daha önce başarılı başka bir ödeme sırasında kullanılmıştır. Başarılı geçen ödemeyi kontrol edilmeli, eğer ödeme gerçekleşmediğini düşünüyorsanız yeni bir sipariş numarası ile ödeme tekrar denenmelidir.
PICKUP_CARDKarta el koyunuzKart bankası güvenlik / dolandırıcılık şüphesi sebebiyle ödemeyi reddetmiştir. Bu kart ile işlem yapılamaz.
POS_BALANCE_NOT_SUFFICIENTSanal Pos bakiyesi yetersizSanal Pos bakiyesi yetersiz.
REFER_TO_CARD_ISSUERBankanızdan onay alınızKart bankası ödeme işlemine onay vermemiştir. Müşteri, manuel onay için kart bankasını aramalıdır.
REQUEST_BLOCKED_BY_BANKİstek bankadan hata aldıÖdeme isteği banka tarafından reddedildi.
REQUEST_TIMEOUTBankaya gönderilen istek zaman aşımına uğradıBanka beklenen sürede cevap veremedi, bankada anlık bir kesinti yaşanmış olabilir.
REQUIRES_DAY_ENDGün sonu yapılmalıPOS'da gün sonu yapılmadan bu işlem yapılamaz.
RESTRICTED_BY_LAWKartınız e-ticaret işlemlerine kapalıdır. Bankanızı arayınız.Kart e-ticaret ödemelerine kapalıdır. Müşteri kart bankası ile iletişime geçerek kartını e-ticaret işlemlerine açtırmalıdır.
RESTRICTED_CARDKısıtlı kartİşlem kısıtlı kart nedeniyle tamamlanamadı. Müşteri, farklı bir kart ile işlemi deneyebilir.
SALES_AMOUNT_LESS_THAN_AWARDSatış tutarı ödül puanından düşük olamazÖdeme sırasında kullanılmak istenen ödül puanı, ödeme tutarından yüksek olamaz. Kullanılmak istenen ödül tutarı ödeme tutarına eşit veya daha küçük olacak şekilde denenmelidir.
STOLEN_CARDÇalıntı kart, karta el koyunuzKart bankası tarafından çalıntı kart bilgisi iletilmektedir. Bu kart ile işlem yapılamaz. Ödeme denemesi dolandırıcılık şüphesi olabilir.
THREEDS_INIT_ERROR3D Secure ödeme başlatılamadı3D Secure başlatılamadı, detay için banka ile görüşülebilir.
UNKNOWNÖdeme işlemi esnasında genel bir hata oluştuÖdeme başarısız oldu, hata grubu belirlenemedi.