Autopilot Bildirimi

Craftgate, autopilot olarak tanımlanmış poslarınızda oluşan durum değişikliklerini, sizin tanımlayacağınız bir URL'e iletir. Böylece Craftgate üzerinde tanımlı herhangi bir posunuzda oluşacak dalgalanmaları dinleyebilir, bankalarda yaşanan sistemsel sorunlardan anında haberdar olabilirsiniz.

Webhook Bildirimi Alınabilmesi için Adres Tanımı Yapılması

Webhook bildiriminin aktifleşleştirilmesi için Craftgate paneli Ayarlar->Üye İşyeri Ayarları->Autopilot Bildirim Ayarları altındaki Webhook URL alanının doldurulması ve bildirimlerin açık konuma getirilmesi gerekmektedir. Webhook URL adresi olarak POST isteklerini kabul edip HTTP kodlarından 2xx dönen bir URL bilgisi girmeniz durumunda, Craftgate pos durumundaki değişimler sonrasında ilgili uyarıyı gönderiyor olacaktır.

Webhook Ayarları

Webhook Adresine Çağrı Yapılması ve İletilen İstek

Autopilot durumunda olan pos'unuzda yaşanan durum değişikliği algılandığında, belirttiğiniz webhook url'e bildirilir. İsteğin içeriği JSON formatında olup POST http metodu ile iletilir.

İstek Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
posAlias string İlgili posun alias değeri
posName string Banka / PF
nonThreeDsStatus string Posun güncel Non 3Ds durumu ACTIVE PASSIVE
threeDsStatus string Posun güncel 3Ds durumu ACTIVE PASSIVE
notificationsEnabled boolean Autopilot durum değişikliği bildirimleri aktif mi?
merchantWebhookUrl string Panel üzerinde tanımladığınız, bildirim almak istediğiniz webhook adresi

İsteğin Craftgate Tarafından Gönderildiğinin Kontrolü

Webhook URL inize gelen isteklerin Craftgate sisteminden gönderildiğini bilgisinin teyit edilebilmesi için, HTTP header ları arasında gönderilen x-craftgate-signature değerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. x-craftgate-signature değeri, webhook'unuza gelen request'in JSON objesine serialize edilmesi ve bu değerin HmacSHA256 algoritması ile Hash değeri alınarak hesaplanır.

Bu değeri Craftgate Üye işyeri paneli Ayarlar kısmında bulunan Üye İşyeri Webhook Key değeri ile Hashleyip Base64 encoded versiyonunu aldığınızda oluşan sonuç x-craftgate-signature değerine eşit olacaktır.