Ana içeriğe geç

Liste Yönetimi

Şüpheli işlem yönetiminde birden fazla üye, ip ya da kart için kural oluşturulmak istendiğinde, listeler oluşturulabilir. Bu listeler kara liste, gri liste, beyaz liste olarak kullanılarak kurallar oluşturulabilir.

Değer Listeleri

Listeler ve içerdikleri değerleri üye işyeri panelinden ve craftgate api aracığıyla yönetebilirsiniz. Üye işyeri panelinde Şüpheli İşlem Yönetimi > Liste Yönetimi sayfasından tanımlanabilmektedir. Bu sayfa üzerinde sol kısımda üye işyeri için daha önce tanımlanan listeler yer almaktadır. Sağ kısımda ise bu listelerde tanımlanan değerler yer almaktadır.

Şüpheli İşlem Liste Tanımlama

Yeni Liste Oluşturma

Yeni liste oluşturma işlemi panelde soldaki Değer Listeleri bölümünde Yeni Liste Oluştur butonu ile yapılabilmektedir.

Şüpheli İşlem Liste Oluşturma

Api ile liste oluşturmak için Liste Oluşturma sayfasını inceleyebilirsiniz.

Listeye değer ekleme

Listeye değer ekleme işlemi panelde sağdaki Değer Listesi Detayı bölümünde Yeni Değer Ekle butonu ile yapılabilmektedir. Eklenen değer süreli veya süresiz olarak tutulabilmektedir.

not

Kart bilgileri PCI-DSS kuralları gereği açık bir şekilde saklanmayacağı için kart bilgisi girişi bu ekrandan değil,şüpheli işlemler ekranında kartın parmak izi bilgisi ile eklenebilecektir ve bu bilgi maksimum 2 saat boyunca saklanabilecektir.

Şüpheli İşlem Listesine Değer Ekleme

Api ile listeye değer eklemek için Listeye Değer Ekleme sayfasını inceleyebilirsiniz.

Listeden değer silme

Listeden değer silme işlemi panelde sağdaki Değer Listesi Detayı bölümünde mevcut değerlerin yanındaki Sil butonu ile yapılabilmektedir.
Api ile listeden değer silmek için Listeden Değer Silme sayfasını inceleyebilirsiniz.

Varolan bir listeyi tamamen silme

Varolan bir listeyi silme işlemi soldaki Değer Listeleri bölümünde yer alan her bir listenin yanındaki Sil butonu ile yapılabilmektedir.
Api ile varolan bir listeyi silmek için Liste Silme sayfasını inceleyebilirsiniz.

Örnek tanımlanabilecek listeler

ÖrnekAçıklama
@blockedCardNumbersEngellenmiş kart parmak izi bilgileri
@allowedCardNumbersGüvenilen kart parmak izi bilgileri
@blockedBuyerIdsEngellenmiş üye ID'leri
@allowedBuyerIdsGüvenilen üye ID'leri
@blockedClientIpsEngellenmiş IP adresleri
@allowedClientIpsGüvenilen IP adresleri