Ana içeriğe geç

Hata Alan Tüm Test Kartları

Hatalı İşlemler İçin Test Kartları ve Özellikleri

Bu listede bulunmayan bir hata özelinde yeni bir test kartı ihtiyacınız durumunda lütfen Craftgate ekibine bildiriniz.

Normal Ödemeler (Non 3D Secure) İçin Hata Alan Test Kartları ve Özellikleri

3D Secure olmayan normal ödemeler sırasında hata alabileceğiniz kartlar ve banka tarafından iletilen hatalar aşağıda listelenmiştir. Tabloda hata olarak belirtilmemiş alanlarda ilgili kart ile yapılacak işlem başarılı olacaktır.

Kart NumarasıAlınan Hata GrubuAçıklamaNormal Ödemeİptal / İade
5100050000006661NOT_SUFFICIENT_FUNDSKart limiti yetersiz, yetersiz bakiyeHATA
5100560000006669DO_NOT_HONOURİşlem onaylanmadıHATA
5101380000006661INVALID_TRANSACTIONGeçersiz işlemHATA
5101510000006663NOT_PERMITTED_TO_CARDHOLDERKart sahibi bu işlemi yapamazHATA
5101520000006662STOLEN_CARDÇalıntı kart, karta el koyunuzHATA
5102210000006669DECLINEDÖdeme alınamadıHATA
5115830000006669NOT_SUFFICIENT_FUNDSKart limiti yetersiz, yetersiz bakiyeHATA
5117280000006665NOT_SUFFICIENT_FUNDSKart limiti yetersiz, yetersiz bakiyeHATA
5117580000006668NOT_SUFFICIENT_FUNDSKart limiti yetersiz, yetersiz bakiyeHATA
5136620000006669LOST_CARDKayıp kart, karta el koyunuzHATA
5163080000006662EXPIRED_CARDSon kullanma tarihi hatalıHATA
5164580000006660INVALID_CVC2Cvc2 bilgisi hatalıHATA
5188960000006666NOT_PERMITTED_TO_TERMINALTerminalin bu işlemi yapmaya yetkisi yokHATA
5192610000006661FRAUD_SUSPECTÖdeme güvenlik denetimini geçemediHATA
5193240000006666RESTRICTED_BY_LAWKartınız e-ticaret işlemlerine kapalıdır. Bankanızı arayınız.HATA
5200170000006666UNKNOWNSistemde bilinmeyen bir hata oluştu.HATA
5209220000006660CARD_NOT_PERMITTEDKart, işleme izin vermediHATA
5209320000006668REQUIRES_3DSBu işlem yalnızca 3DSecure olarak gerçekleştirilebilir.HATA
5213940000006667APPROVED_COMPLETEDÖnceden onaylanan işlemHATA
5220750000006661INVALID_CHARS_IN_EMAILE-posta geçerli formata değilHATA
5218750000006665INVALID_CVC2_LENGTHCVC uzunluğu geçersizHATA
5222400000006661REFER_TO_CARD_ISSUERBankanızdan onay alınızHATA
5222650000006661INVALID_MERCHANT_OR_SPÜye işyeri kategori kodu hatalıHATA
5223620000006663BLOCKED_CARDBloke statülü kartHATA
5237590000006662INVALID_CAVVHatalı CAVV bilgisiHATA
5253290000006668INVALID_ECIHatalı ECI bilgisiHATA
5253390000006666CVC2_MAX_ATTEMPTCVC2 yanlış girme deneme sayısı aşıldıHATA
5253820000006662BIN_NOT_FOUNDBIN bulunamadıHATA
5254040000006666COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERRORİletişim veya sistem hatasıHATA
5328130000006667INVALID_CARD_NUMBERGeçersiz kart numarasıHATA
5339730000006661NO_SUCH_ISSUERBankası bulunamadıHATA
5342530000006660DEBIT_CARDS_REQUIRES_3DSBanka kartları sadece 3D Secure işleminde kullanılabilirHATA
5353550000006664DEBIT_CARDS_INSTALLMENT_NOT_ALLOWEDBanka kartları ile taksit yapılamazHATA
5358810000006667REQUEST_TIMEOUTBankaya gönderilen istek zaman aşımına uğradıHATA
5381210000006661NOT_PERMITTED_TO_FOREIGN_CARDTerminal yurtdışı kartlara kapalıHATA
5400240000006665NOT_PERMITTED_TO_INSTALLMENTTerminal taksitli işleme kapalıHATA
5400630000006667REQUIRES_DAY_ENDGün sonu yapılmalıHATA
5482020000006662EXCEEDS_WITHDRAWAL_AMOUNT_LIMITPara çekme limiti aşılmışHATA
5545480000006663RESTRICTED_CARDKısıtlı kartHATA
4006840000006663EXCEEDS_ALLOWABLE_PIN_TRIESİzin verilen PIN giriş sayısı aşılmışHATA
4007420000006663INVALID_PINGeçersiz PINHATA
4010720000006661ISSUER_OR_SWITCH_INOPERATIVEBanka veya terminal işlem yapamıyorHATA
4022770000006662INVALID_EXPIRE_YEAR_MONTHSon kullanma tarihi geçersizHATA
4024580000006663REQUEST_BLOCKED_BY_BANKİstek bankadan hata aldıHATA
4025890000006665SALES_AMOUNT_LESS_THAN_AWARDSatış tutarı ödül puanından düşük olamazHATA
4029400000006669INVALID_AMOUNTGeçersiz tutarHATA
4032800000006665INVALID_CARD_TYPEGeçersiz kart tipiHATA
4043080000006661NOT_SUFFICIENT_AWARDYetersiz ödül puanıHATA
4048090000006665AMEX_CAN_USE_ONLY_MRAmerican Express kart hatasıHATA
4049520000006660NO_RESPONSEÖdeme işlemi esnasında genel bir hata oluştuHATA
4086250000006668INVALID_TRANSACTIONGeçersiz işlemHATA
4111580000006667REQUEST_TIMEOUTGönderilen istek zaman aşımına uğradıHATA
4132260000006661COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERRORİletişim veya sistem hatasıHATA
4137290000006663COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERRORİletişim veya sistem hatasıHATA
4183420000006669PICKUP_CARDKarta el koyunuzHATA
4234800000006661CVC_REQUIREDÖdeme için CVC gönderilmesi zorunludurHATA
4059030000006667MAY_HAVE_ALREADY_REFUNDEDİade edilmek istenen tutar satış tutarından küçük olmalı. Bu ödeme daha önce iade edilmiş olabilir.HATA
4059190000006669ORDER_ID_ALREADY_USEDSipariş numarası (orderId) daha önce kullanılmış. Sipariş numaraları başarılı satış bazında tekil olmalıdır.HATA
4059190000176660INVALID_IPGeçersiz IPHATA
4355080000006663POS_BALANCE_NOT_SUFFICIENTSanal Pos bakiyesi yetersiz.HATA

3D Secure Ödemeler İçin Hata Alan Test Kartları ve Özellikleri

3D Secure ödemeler sırasında hata alabileceğiniz kartlar ve banka tarafından iletilen hatalar aşağıda listelenmiştir. Tabloda hata olarak belirtilmemiş alanlarda ilgili kart ile yapılacak işlem başarılı olacaktır.

3DPay modeli ile hatalı ödeme testi yapıyorsanız, 3DS doğrulama aşamasında alınan hataların detayına 3DS tamamlama işleminin dönüşünde erişebilirsiniz.

Kart NumarasıAlınan Hata GrubuAçıklama3DS Başlatma3DS Doğrulama3DS Tamamlamaİptal / İade
5100050000006661NOT_SUFFICIENT_FUNDSKart limiti yetersiz, yetersiz bakiyeHATA
5100560000006669DO_NOT_HONOURİşlem onaylanmadıHATA
5101380000006661INVALID_TRANSACTIONGeçersiz işlemHATA
5101510000006663NOT_PERMITTED_TO_CARDHOLDERKart sahibi bu işlemi yapamazHATA
5101520000006662STOLEN_CARDÇalıntı kart, karta el koyunuzHATA
5102210000006669DECLINEDÖdeme alınamadıHATA
5115830000006669NOT_SUFFICIENT_FUNDSKart limiti yetersiz, yetersiz bakiye
(3DS init yapılabilir, fakat verify sırasında mdStatus 0 döner)
HATAHATA
5117280000006665 [*]NOT_SUFFICIENT_FUNDSKart limiti yetersiz, yetersiz bakiye
(3DS init yapılabilir, verify sırasında mdStatus 4 döner. Sadece üye işyeri 3DSecure doğrulama tipi HALF_THREEDS ise ödeme alınabilir)
HATAHATA
5117580000006668NOT_SUFFICIENT_FUNDSKart limiti yetersiz, yetersiz bakiyeHATAHATAHATA
4355080000006663POS_BALANCE_NOT_SUFFICIENTSanal Pos bakiyesi yetersiz.HATA

[*] üye işyerinin 3DSecure doğrulama tipi FULL_THREEDS olması durumunda, 3DS doğrulama sonucu mdstatus değeri 1 gelmez ise kullanıcı kendini doğrulamış sayılmaz ve ödeme başarısız olur. Eğer üye işyerinin 3DSecure doğrulama tipi HALF_THREEDS ise, kullanıcının kendini doğrulamış sayılması için mdstatus değer için 1, 2, 3, 4 değerlerinden birinin dönmesi yeterlidir. İlgili test kartı, 3DS doğrulama sonucunda mdstatus 4 dönmektedir. FULL_THREEDS olan üye işyerlerinde ödeme tamamlanamazken, HALF_THREEDS olan üye işyerlerinde başarılı şekilde tamamlanabilir.

Provizyonlu Ödemeler İçin Hata Alan Test Kartları ve Özellikleri

Provizyonlu ödemeler sırasında hata alabileceğiniz kartlar ve banka tarafından iletilen hatalar aşağıda listelenmiştir. Tabloda hata olarak belirtilmemiş alanlarda ilgili kart ile yapılacak işlem başarılı olacaktır.

Kart NumarasıAlınan Hata GrubuAçıklamaÖn ProvizyonProvizyon Kapama
9792120000006667NOT_SUFFICIENT_FUNDSLimit yetersiz.HATA
4043150000006662INVALID_TRANSACTIONGeçersiz işlem.HATA